FPGA Cyclone® IV

Dòng FPGA Cyclone® IV mở rộng khả năng dẫn đầu của chuỗi FPGA Intel® Cyclone® trong việc mang đến FPGA năng lượng thấp, với các tùy chọn bộ thu phát. Lý tưởng cho các ứng dụng có khối lượng lớn, nhạy cảm về chi phí, FPGA Cyclone® IV cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu băng thông ngày càng tăng. Dòng sản phẩm được đề xuất cho các ứng dụng và thiết kế Hướng Biên.

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGA, Cửa hàng Thiết kế, Tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ

FPGA Cyclone® IV