Thiết bị FPGA Intel® Cyclone® và SoC Cyclone® V

Dòng Cyclone® FPGA được chế tạo để đáp ứng nhu cầu thiết kế tiết kiệm điện, chi phí thấp của bạn, giúp bạn tiếp cận thị trường nhanh hơn. Mỗi thế hệ FPGA Cyclone giải quyết các thách thức kỹ thuật đòi hỏi khả năng tích hợp nâng cao, hiệu suất tăng, công suất thấp hơn và thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn đồng thời đáp ứng các yêu cầu nhạy cảm về chi phí của bạn.

Thiết bị FPGA Intel® Cyclone® và SoC Cyclone® V

Tất cả các thế hệ FPGA Cyclone®

FPGA Cyclone®

FPGA Cyclone® II

FPGA Cyclone® III

FPGA Cyclone® IV

FPGA Cyclone® V FPGA Cyclone® 10
Năm giới thiệu 2002 2004 2007 2009 2011 2017
Được đề xuất cho các thiết kế mới Không Không Không