Bus Cascade

Tất cả các chế độ đều có bộ tích lũy 64 bit và mỗi khối DSP có độ chính xác thay đổitùy biến đi kèm với bus xếp tầng 64 bit cho phép thực hiện xử lý tín hiệu có độ chính xác cao hơn bằng cách xếp tầng nhiều khối bằng bus chuyên dụng.

Kiến trúc DSP có độ chính xác tùy biến duy trì khả năng tương thích ngược. Nó có thể hỗ trợ hiệu quả các ứng dụng DSP 18-bit hiện có, chẳng hạn như xử lý video độ nét cao, chuyển đổi kỹ thuật số lên hoặc xuống và lọc nhiều tỷ lệ.