FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

FPGA và FPGA SoC hiệu năng cao nhất tại mức 20 nm1

FPGA và FPGA Soc Intel® Arria® 10 mang lại hiệu năng lõi nhanh hơn cấp tốc độ và lợi thế fMAX lên đến 20% so với đối thủ cạnh tranh, sử dụng thiết kế OpenCore1 công khai và năng lượng thấp hơn tới 40% so với FPGA và FPGA SoC thế hệ trước. FPGA và FPGA Soc Intel® Arria® 10 mang lại hiệu năng tối ưu, hiệu suất năng lượng và hệ số hình dạng nhỏ là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng như truyền thông, trung tâm dữ liệu, quân sự, phát sóng, ô tô và các ứng dụng tầm trung FPGA khác.

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGA, Cửa hàng Thiết kế, Tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ

FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các bài kiểm tra đo hiệu năng của các thành phần theo những tiêu chí cụ thể và trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé www.intel.com/benchmarks.

2

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.