FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™ Chuỗi M

Di chuyển và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn với hiệu quả cao hơn trên công nghệ xử lý Intel 7 với DRAM Bộ nhớ Băng thông Cao (HBM2e). FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™ Chuỗi M cung cấp băng thông bộ nhớ > 1 TBps tốt nhất trong ngành với hiệu năng kết cấu cao hơn gấp 2 trên mỗi watt so với FPGA 7 nm cạnh tranh1 để tăng tốc cơ sở hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu và nhu cầu viễn thông khắt khe nhất của bạn.

FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™ Chuỗi M

Bắt đầu

Liên hệ với đại diện Intel của bạn hoặc yêu cầu theo dõi qua email hoặc điện thoại.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Xem sao lưu cho khối lượng công việc và cấu hình. Kết quả có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và điểm chuẩn, vui lòng truy cập intel.vn/benchmarks.

2

Mỗi khối FPGA Intel® Agilex™ DSP có thể thực hiện hai hoạt động dấu phẩy động FP16 (FLOP) trong mỗi chu kỳ xung nhịp. Tổng số FLOP cho cấu hình FP16 được tính bằng cách nhân đôi số khối DSP tối đa được cung cấp trong một FPGA Intel® Agilex™ với tần số xung nhịp tối đa sẽ được chỉ định cho khối đó.