Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs are optimized for applications which are bandwidth intensive and require high performance processor interface. Options to integrate Compute Express Link - the industry's first Cache and Memory coherent interconnect to Intel® Xeon® Scalable processors, PCIe* Gen 5 interface and transceiver tiles with data rates up to 112Gbps make the Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs a compelling choice for applications which demand massive bandwidth and high performance to move, store, and process data.

See also: Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs Design SoftwareDesign StoreDownloadsDocumentation, Community, and Support

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs Product Table


Acceleration from Edge to Cloud

Learn how Intel® Agilex™ FPGA and SoC family combine the power of heterogeneous architecture, transceiver leadership, and programmable software to deliver higher silicon integration, smaller form factor, and energy efficient compute acceleration for applications from the edge to cloud.

Features

Compute Express Link

With the Compute Express Link, Intel® Agilex™ FPGA and SoC family offers the industry’s first Cache and Memory coherent interconnect to Intel® Xeon® processors. This revolutionary FPGA interconnect will provide low latency and performance gains for memory intensive applications with massive data processing needs.

Transceiver Leadership

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGA family will continue Intel’s transceiver technology innovation and leadership with the 112 Gbps transceiver tile to support the bandwidth requirements in data center, enterprise, and networking applications. It will also include PCIe* Gen 5 x16 interface support to deliver 2X more bandwidth for massive data transfers compared to PCIe* Gen 4 x16 interface.

Hardened Protocol Support

Intel® Agilex™ FPGA and SoC family delivers optimal power, performance, and logic utilization efficiency by integrating hardened protocols for popular functions including 100/200/400G Ethernet, PCIe* Gen 4/5 interface, Interlaken, CPRI, JESD204B/C, and many more.

Secure Device Manager

A triple redundant Secure Device Manager (SDM) with built-in ECC will serve as the central command center for the entire FPGA. The SDM manages configuration, responses to SEU events, tamper detection, encryption, authentication, and oversees the boot order. Asymmetric key encryption in the SDM allows for Private root of trust on FPGA. This 2nd Generation SDM plays a pivotal role in securing data in public and private cloud, communication endpoints, and enterprise infrastructure systems.

Videos

Intel® Agilex™ FPGA and SoC Family

Watch this video to learn more about how Intel® Agilex™ FPGA and SoC family delivers customized connectivity, low latency, maximum data throughput, and customized acceleration by combining agility and flexibility to process, store, and move data for data-centric applications.

Intel® Agilex™ FPGA and SoC Architecture

Significant architectural improvements, DSP innovations, and fundamental changes in routing and layout combine to deliver up to 40% higher performance or 40% lower power1 with the Intel® Agilex™ FPGA and SoC family. Checkout the video to learn more!

112G PAM-4 Transceivers

Intel® Agilex™ FPGA and SoC family offers new levels of performance using Intel’s Advanced 10nm FinFET Process. 112Gbps serial transceiver links support demanding bandwidth requirements in next-generation data center, enterprise, and networking environments.

Documentation and Support

Find technical documentation, videos, and training courses for your Intel® Agilex™ device designs.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

So sánh dựa trên FPGA Intel® Agilex™ và dòng sản phẩm SoC so với FPGA Intel® Stratix® 10 sử dụng kết quả mô phỏng và có thể thay đổi. Tài liệu chứa thông tin về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các quy trình đang trong quá trình phát triển. Mọi thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng liên hệ với đại diện Intel của bạn để có dự báo, thông số kỹ thuật của sản phẩm và kế hoạch mới nhất.

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Tìm hiểu thêm tại intel.vn hoặc từ OEM hay nhà bán lẻ. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®.

Intel, logo Intel, Atom, Xeon và các thương hiệu khác là thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. *Các tên và thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu khác.
© 2019 Intel Corporation.