FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™ I-Series

Thiết bị Intel® Agilex™ I-Series cung cấp giao diện I/O hiệu suất cao nhất để đáp ứng các ứng dụng sử dụng nhiều băng thông. Được sản xuất trên công nghệ xử lý Intel® SuperFin 10 nm, dòng sản phẩm này được xây dựng dựa trên các tính năng của thiết bị Intel® Agilex™ F-Series cung cấp tốc độ thu phát lên đến 116 Gbps, hỗ trợ PCIe 5.0 và bộ nhớ đệm, cũng như bộ nhớ gắn liền với bộ xử lý có Compute Express Link (CXL).

Xem thêm: Phần mềm thiết kế Intel® Agilex™ I-Series FPGA và SoC, Cửa hàng thiết kế, Nội dung tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ.

Đọc thêm về kiến trúc FPGA Intel® Agilex™ ›

FPGA SoC và FPGA Intel® Agilex™ I-Series

Tính năng