FPGA và SoC Intel® Agilex™ Chuỗi F

Được xây dựng trên Công nghệ SuperFin 10nm của Intel và Kiến trúc Intel® Hyperflex™ FPGA thế hệ thứ 2, các thiết bị Intel® Agilex™ F-Series FPGA và SoC FPGA được tối ưu hóa cho nhiều ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, mạng và điện toán biên. Với hỗ trợ bộ thu phát lên đến 58Gbps, khả năng DSP nâng cao, PCIe* Gen 4 x16 và các tùy chọn bao gồm bộ xử lý lõi tứ Arm* Cortex- A53, các thiết bị Intel® Agilex™ F-Series FPGA và SoC FPGA cung cấp khả năng tăng tốc và kết nối tùy chỉnh theo yêu cầu các ứng dụng nhạy cảm với nguồn điện, công suất thấp hơn tới 40% so với Intel® Stratix® 10 FPGA1 và hiệu suất kết cấu tốt hơn ~2 lần trên mỗi watt so với các đối thủ cạnh tranh FPGA 7nm.1

Xem thêm: Phần mềm thiết kế Intel® Agilex™ F-Series FPGA & SoC, Cửa hàng thiết kế, Nội dung tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ.

FPGA và SoC Intel® Agilex™ Chuỗi F

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-3bb2fede81914ffabfb7e39c78121719","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70"],"AND":["etm-2060C901-9863-4C39-BA28-B59FC0FBA155"],"Child":["732121"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653191","resultPerPage":15.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"@stm_10386_vi","field":"stm_10386_vi","type":"specific","basePath":"Curated","displayName":"Curated","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-2060C901-9863-4C39-BA28-B59FC0FBA155"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Featured Documents","tags":[{"relationship":"AND","value":"Recommended","id":"etm-a065764d12404422a4010b8396828f63"}]},{"title":"Development Software","tags":[{"relationship":"AND","value":"Development Software","id":"etm-ebfe0f9272ba4af9989d1a08f7494bf0"}]},{"title":"Intellectual Property","tags":[{"relationship":"AND","value":"Intellectual Property","id":"etm-0b7580c08e2b4e9eacf848bf52b528e6"}]},{"title":"Datasheet Group","tags":[{"relationship":"OR","value":"Device Overviews","id":"etm-20ef38132a9243a0826bd1e320b198f9"},{"relationship":"OR","value":"Datasheets","id":"etm-d3b801521ba841da80fdd1a3aae06299"},{"relationship":"OR","value":"Errata","id":"etm-73cf3cc1679b467c94e69dbcdde7fc7f"},{"relationship":"AND","value":"Intel® FPGAs PPCH_L1_98836","id":"etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"}]}]}

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.intel.com/PerformanceIndex​.

Kết quả về hiệu năng lấy căn cứ theo thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.