Intel® Agilex™ F-Series FPGA và SoC FPGA

Thiết bị Intel® Agilex ™ F-Series là FPGA thông dụng được xây dựng trên công nghệ quy trình Intel 10 nm SuperFin. Với các tính năng bao gồm tốc độ thu phát lên đến 58 Gbps, các khối DSP nâng cao hỗ trợ nhiều phân vùng của các hoạt động điểm cố định và dấu chấm động, cũng như các khối tiền điện tử hiệu suất cao, nên rất lý tưởng cho một loạt ứng dụng trên nhiều thị trường.

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGACửa hàng Thiết kếTải vềCộng đồng và Hỗ trợ.

Đọc thêm về kiến trúc FPGA Intel® Agilex™ ›

Intel® Agilex™ F-Series FPGA và SoC FPGA

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c","etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee","etm-f98414c18285485aa46a8e4c3802bc70","etm-d0ff3521de5c4d5d964a2d0a7dc9c7ff","etm-24B64680-003C-4828-8556-9BC52E69A086","etm-CE60170A-2FEB-479D-857C-FB780AF23026","etm-7F90A3A1-938A-4015-A249-967D2A99F71F"],"AND":["etm-2060C901-9863-4C39-BA28-B59FC0FBA155"],"Child":["732121"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"740694","resultPerPage":30.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-2060C901-9863-4C39-BA28-B59FC0FBA155"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"curatedFilter":[{"title":"Featured Documents","tags":[{"relationship":"AND","value":"Recommended","id":"etm-a065764d12404422a4010b8396828f63"}]},{"title":"Development Software","tags":[{"relationship":"AND","value":"Development Software","id":"etm-ebfe0f9272ba4af9989d1a08f7494bf0"}]},{"title":"Intellectual Property","tags":[{"relationship":"AND","value":"Intellectual Property","id":"etm-0b7580c08e2b4e9eacf848bf52b528e6"}]},{"title":"Datasheet Group","tags":[{"relationship":"OR","value":"Device Overviews","id":"etm-20ef38132a9243a0826bd1e320b198f9"},{"relationship":"OR","value":"Datasheets","id":"etm-d3b801521ba841da80fdd1a3aae06299"},{"relationship":"OR","value":"Errata","id":"etm-73cf3cc1679b467c94e69dbcdde7fc7f"},{"relationship":"AND","value":"Intel® FPGAs PPCH_L1_98836","id":"etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"}]}]}