Intel® Agilex™ F-Series FPGAs & SoCs

Built on Intel's 10nm process node and 2nd Gen Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture, Intel® Agilex™ F-Series FPGAs and SoC FPGAs are optimized for a wide range of applications in Data Center, Networking, and Edge. With transceiver support up to 58Gbps, advanced DSP capabilities, high system integration through Intel's EMIB technology, and options to include quad-core Arm* Cortex- A53 processor Intel® Agilex™ F-Series FPGAs and SoC FPGAs provide customized connectivity and acceleration required by power sensitive applications.

See also: Intel® Agilex™ F-Series FPGAs & SoCs Design Software, Design StoreDownloads, Documentation, Community, and Support

Intel® Agilex™ F-Series FPGAs & SoCs

Intel® Agilex™ F-Series FPGAs and SoC FPGAs

Intel® Agilex™ F-series FPGAs with advanced DSP capabilities are optimized for applications in Data Center, Networking, and Edge Computing.

Read more about Intel® Agilex™ FPGA architecture

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tùy chọn gói
Giá
Intel® Agilex™ F-Series 014 FPGA Launched Q2'19 1437240 4510 190 Mb R2486A, R2340A

Intel® Agilex™ FPGAs and SoCs – Innovation for the Data Era

Intel’s 10nm technology based Intel® Agilex™ FPGAs and SoCs combine agility and flexibility to deliver customized connectivity and acceleration by optimally balancing power, performance, and memory utilization for a variety of compute, data, and memory intensive applications.

Ecosystem

Intel® SoC FPGAs are ARM* processor-based and inherit the strength of the ARM* eco-system. Intel, our ecosystem partners, and the Intel® SoC FPGA user community a wide range of options to meet your SoC FPGA development needs.

Videos

Intel® Agilex™ FPGA and SoC Family

Watch the video to learn more about how Intel® Agilex™ FPGA and SoC family delivers customized connectivity, low latency, maximum data throughput, and customized acceleration by combining agility and flexibility to process, store, and move data for data-centric applications.

Intel® Agilex™ FPGA and SoC Architecture

Significant architectural improvements, DSP innovations, and fundamental changes in routing and layout combine to deliver up to 40% higher performance1 or 40% lower power1 with the Intel® Agilex™ FPGA and SoC family. Checkout the video to learn more!

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

So sánh dựa trên FPGA Intel® Agilex™ và dòng sản phẩm SoC so với FPGA Intel® Stratix® 10 sử dụng kết quả mô phỏng và có thể thay đổi. Tài liệu chứa thông tin về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các quy trình đang trong quá trình phát triển. Mọi thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng liên hệ với đại diện Intel của bạn để có dự báo, thông số kỹ thuật của sản phẩm và kế hoạch mới nhất.

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Tìm hiểu thêm tại intel.vn hoặc từ OEM hay nhà bán lẻ. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®.

Intel, logo Intel, Atom, Xeon và các thương hiệu khác là thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. *Các tên và thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu khác.
© 2019 Intel Corporation.