FPGA Intel® Agilex™ 7 và SoC FPGA chuỗi F

Các thiết bị chuỗi F là các FPGA có mục đích chung được xây dựng trên công nghệ xử lý Intel 10 nm SuperFin. Chúng rất lý tưởng cho nhiều ứng dụng trên nhiều thị trường, với các tính năng bao gồm tốc độ thu phát lên tới 58 Gbps, các khối DSP nâng cao hỗ trợ nhiều độ chính xác của vận hành điểm cố định và dấu phẩy động cũng như các khối tiền điện tử hiệu năng cao. 

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGACửa hàng Thiết kế, Tải xuốngCộng đồng  Hỗ trợ.

Đọc thêm tóm lược về sản phẩm FPGA Intel® Agilex™ 7 ›

FPGA Intel® Agilex™ 7 và SoC FPGA chuỗi F