Các sản phẩm Bộ chuyển đổi Ethernet Có thể lập trình của Intel®

Xây dựng mạng có thể tùy chỉnh, cực nhanh để đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng độc đáo của bạn và cung cấp các giải pháp khác biệt cho khách hàng của bạn.

Xem bộ chuyển mạch Ethernet quang học đóng gói đầu tiên trong ngành ›

Các sản phẩm Bộ chuyển đổi Ethernet Có thể lập trình của Intel®

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Không. Chi phí ASIC được xác định theo kích thước khuôn. Kích thước khuôn Intel® Tofino™ tương tự như khuôn của các ASIC có chức năng cố định cũ chạy với cùng tốc độ.

Không. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp thì tiêu thụ ít hơn. Đối với các tính năng và giao thức tương đương thì tiêu thụ điện năng là như nhau. Trong một thiết bị chuyển mạch có thể lập trình, bạn có thể tắt các tính năng bạn không cần và giảm năng lượng hoặc sử dụng các bảng nhỏ hơn.

Không. Với Intel® Tofino™ và Intel® Tofino™ 2, chúng tôi đã chứng minh rằng khả năng lập trình không đi kèm với sự thỏa hiệp về hiệu suất. Người dùng có thể lập trình đầy đủ Intel® Tofino™ và Intel® Tofino™ 2, sử dụng ngôn ngữ lập trình P4 và hiện có thể xử lý lên đến 12,8 Tb/s.

P4 là ngôn ngữ nguồn mở được Apache cấp phép thuộc sở hữu của P4.org, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Bất kỳ công ty, trường đại học hoặc cá nhân nào cũng có thể tham gia P4.org miễn phí và đóng góp vào ngôn ngữ, trình biên dịch và công cụ. Intel là một trong hơn 100 thành viên của P4.org, bao gồm các công ty từ tất cả các ngành của chúng tôi, từ AT&T đến ZTE và một số trường đại học hàng đầu thế giới. Ban cố vấn P4.org bao gồm Amin Vahdat (Google), Jennifer Rexford (Princeton), Nate Foster (Cornell), Guru Parulkar (ONF) và Nick McKeown (Stanford/Intel). Ngôn ngữ này được thiết kế bởi các chuyên gia thế giới về thiết kế ngôn ngữ lập trình từ Princeton, Cornell, Stanford, VMware, Intel, Microsoft, Xilinx, Barefoot và Google. P4 là mã nguồn mở và thuộc sở hữu của mọi người. Ngôn ngữ được thiết kế cẩn thận để độc lập với mục tiêu và có thể được sử dụng để lập trình bất kỳ thiết bị chuyển tiếp có thể lập trình nào. Cho đến nay, nó đã được sử dụng để lập trình nhiều loại chuyển mạch phần mềm, phần cứng và NIC từ các nguồn khác nhau. Xem P4.org để biết thêm chi tiết.

P4 tổng quát hơn OpenFlow, cho phép người dùng xác định chính xác cách mặt phẳng chuyển tiếp xử lý các gói tin. OpenFlow có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ P4; openflow.p4 cung cấp một cách hữu ích để bắt đầu.

Đây là một câu hỏi rất hữu ích cho một thiết bị chuyển mạng dựa trên ASIC chức năng cố định. Intel® Tofino™ có khả năng lập trình cao, bao gồm nhiều đường ống và Đơn vị Match Action (MAU) bên trong mỗi đường ống. MAU chứa logic phân tích cú pháp linh hoạt và nhiều khối bảng SRAM và TCAM có thể được điều chỉnh để phù hợp với một triển khai cụ thể. Intel có thể cung cấp số liệu mẫu đã được xác minh về khả năng mở rộng dựa trên chương trình tham chiếu P4 và theo NDA. Tuy nhiên, số liệu này không nên hiểu là giá trị lý thuyết tối đa về khả năng mở rộng của chip.

Khả năng lập trình cho phép khả năng linh hoạt vô hạn và nhiều trường hợp sử dụng, từ việc tùy chỉnh kích thước bảng chuyển đổi để có quy mô hiệu quả, đến việc nâng cao các chức năng mạng hiện có, đồng thời bổ sung các khả năng mới như đo từ xa, bảo mật và cân bằng tải.

Chắc chắn! Bạn nên hỏi nhà cung cấp về việc họ hỗ trợ Intel® Tofino™ trong nền tảng chuyển mạch của họ. Sau khi nền tảng dựa trên Intel® Tofino™ được cung cấp, bạn sẽ có toàn quyền thực hiện các yêu cầu tính năng mặt phẳng dữ liệu và mong đợi một bản đồ phân phối tính năng trên ASIC hiện có.

P4 là ngôn ngữ nguồn mở được Apache cấp phép thuộc sở hữu của P4.org, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Bất kỳ công ty, trường đại học hoặc cá nhân nào cũng có thể tham gia P4.org miễn phí và đóng góp vào ngôn ngữ, trình biên dịch và công cụ. Intel là một trong hơn 100 thành viên của P4.org, bao gồm các công ty từ tất cả các ngành của chúng tôi, từ AT&T đến ZTE và một số trường đại học hàng đầu thế giới. Ban cố vấn P4.org bao gồm Amin Vahdat (Google), Jennifer Rexford (Princeton), Nate Foster (Cornell), Guru Parulkar (ONF) và Nick McKeown (Stanford/Intel). Ngôn ngữ này được thiết kế bởi các chuyên gia thế giới về thiết kế ngôn ngữ lập trình từ Princeton, Cornell, Stanford, VMware, Intel, Microsoft, Xilinx, Barefoot và Google. P4 là mã nguồn mở và thuộc sở hữu của mọi người. Ngôn ngữ được thiết kế cẩn thận để độc lập với mục tiêu và có thể được sử dụng để lập trình bất kỳ thiết bị chuyển tiếp có thể lập trình nào. Cho đến nay, nó đã được sử dụng để lập trình nhiều loại chuyển mạch phần mềm, phần cứng và NIC từ các nguồn khác nhau. Xem P4.org để biết thêm chi tiết.

P4 tổng quát hơn OpenFlow, cho phép người dùng xác định chính xác cách mặt phẳng chuyển tiếp xử lý các gói tin. OpenFlow có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ P4; openflow.p4 cung cấp một cách hữu ích để bắt đầu.

Đây là một câu hỏi rất hữu ích cho một thiết bị chuyển mạng dựa trên ASIC chức năng cố định. Intel® Tofino™ có khả năng lập trình cao, bao gồm nhiều đường ống và Đơn vị Match Action (MAU) bên trong mỗi đường ống. MAU chứa logic phân tích cú pháp linh hoạt và nhiều khối bảng SRAM và TCAM có thể được điều chỉnh để phù hợp với một triển khai cụ thể. Intel có thể cung cấp số liệu mẫu đã được xác minh về khả năng mở rộng dựa trên chương trình tham chiếu P4 và theo NDA. Tuy nhiên, số liệu này không nên hiểu là giá trị lý thuyết tối đa về khả năng mở rộng của chip.

Khả năng lập trình cho phép khả năng linh hoạt vô hạn và nhiều trường hợp sử dụng, từ việc tùy chỉnh kích thước bảng chuyển đổi để có quy mô hiệu quả, đến việc nâng cao các chức năng mạng hiện có, đồng thời bổ sung các khả năng mới như đo từ xa, bảo mật và cân bằng tải.

Chắc chắn! Bạn nên hỏi nhà cung cấp về việc họ hỗ trợ Intel® Tofino™ trong nền tảng chuyển mạch của họ. Sau khi nền tảng dựa trên Intel® Tofino™ được cung cấp, bạn sẽ có toàn quyền thực hiện các yêu cầu tính năng mặt phẳng dữ liệu và mong đợi một bản đồ phân phối tính năng trên ASIC hiện có.