Cáp quang Ethernet

Cáp quang Intel® Ethernet là những giải pháp đáng tin cậy đã được chứng minh cho các kết nối Ethernet mật độ cao. Kết hợp các sản phẩm này với Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 800, 700 hoặc 500, để có khả năng tương tác đáng tin cậy và hiệu suất nhất quán trên toàn mạng.

Cáp quang Ethernet

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters