Cáp quang Ethernet

Cáp quang Intel Ethernet là những giải pháp đáng tin cậy đã được chứng minh cho các kết nối Ethernet mật độ cao. Kết hợp các sản phẩm này với Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 800, 700 hoặc 500, để có khả năng tương tác đáng tin cậy và hiệu suất nhất quán trên toàn mạng.

Cáp quang Ethernet

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Cáp quang Intel® Ethernet QSFP28 Launched
Intel® Ethernet SFP28 LR Optic Launched
Intel® Ethernet SFP28 Optic Launched
Cáp quang LR QSFP+ Ethernet Intel® Launched
Cáp quang SR QSFP+ Ethernet Inte® Launched
Cáp Quang SR Ethernet SFP+ Intel® Launched
Cáp Quang LR Ethernet SFP+ Intel® Launched

Không có hồ sơ nào