Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10000

Bộ điều khiển FM10000 hỗ trợ tốc độ lên đến 100GbE và tính linh hoạt để nhóm bốn làn dưới dạng cổng 40GbE hoặc 100GbE cũng như giao diện máy chủ trong bốn cấu hình 50GbE hoặc tám 25GbE. Các bộ điều khiển này bao gồm các tính năng cho môi trường máy chủ hiệu suất cao bao gồm băng thông PCI Express * (PCIe) lên đến 200Gbps đồng thời cung cấp khả năng cân bằng tải hiệu quả trên tối đa 8 giao diện PCIe cho bộ xử lý Intel® Xeon®.

Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10000

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10420 Launched 17.5 W 100/25/10/1GbE PCIe Gen3 28 nm
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10840 Launched 40 W 100/25/10/1GbE PCIe Gen3 28 nm

Không có hồ sơ nào