Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet I225

bộ điều hợp mạng I225 hỗ trợ tốc độ lên đến 2.5GbE trong cấu hình một cổng duy nhất với các đầu nối RJ45.

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet I225

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft* Windows* 11

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* and Windows® 10 for NUC11PA & NUC11DB products