Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet I225

bộ điều hợp mạng I225 hỗ trợ tốc độ lên đến 2.5GbE trong cấu hình một cổng duy nhất với các đầu nối RJ45.

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet I225

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack