Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I210

Bộ điều hợp I210 cung cấp tốc độ lên đến 1GbE thông qua đầu nối RJ45. Hỗ trợ mạng 10BASE-T, 100BASE-TX, và 1000BASE-T.

Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I210