Các bộ điều hợp máy chủ Intel® Gigabit EF

Bộ điều hợp Gigabit EF cung cấp tốc độ 10/100/1000 thông qua cấu hình hai hoặc bốn cổng với đầu nối Sợi quang LC. Hỗ trợ mạng 10BASE-T, 100BASE-T, và 1000BASE-SX.

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Giá
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® Gigabit EF Discontinued MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m 2.2 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)

Không có hồ sơ nào