Intel® Gigabit CT Desktop Adapter

Bộ điều hợp Gigabit CT Gigabit cung cấp tốc độ 10/100/1000với kết nối RJ45. Hỗ trợ mạng 10BASE-T, 100BASE-T và 1000BASE-T.

Intel® Gigabit CT Desktop Adapter