Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Kết nối I347 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với cổng RJ45 kép hoặc bốn cổng và hỗ trợ mạng 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.

Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI