Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Kết nối I347 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với cổng RJ45 kép hoặc bốn cổng và hỗ trợ mạng 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.

Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347-AT4 Launched Quad 1GbE SGMII

Không có hồ sơ nào