Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347

Kết nối I347 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với cổng RJ45 kép hoặc bốn cổng và hỗ trợ mạng 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.

Kết nối Mạng Ethernet Intel® I347