Kết nối Ethernet Intel® I218

Kết nối I218 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với công nghệ Intel® vPro™ có sẵn được cung cấp bởi một cổng duy nhất cung cấp mạng 10BASE-T, 100BASE-TX và 1000BASE-T.

Kết nối Ethernet Intel® I218

Đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản CNDA của bạn để truy cập các sản phẩm trước khi phát hành và nội dung kỹ thuật.

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/VN/vi/content-collection/rdc/ethernet-connection-i218","collectionGuids":["etm-011f8f7417da46879ae1d47a2a627dcf"],"collectionId":"8a4c8a4d-6740-40ad-bfa0-8589a09ac6de","resultPerPage":24.0,"filters":[{"name":"PlatformCodename"},{"name":"Products"},{"name":"ContentType"},{"name":"OperatingSystem"}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html"}