Kết nối Ethernet Intel® I218

Kết nối I218 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với công nghệ Intel® vPro™ có sẵn được cung cấp bởi một cổng duy nhất cung cấp mạng 10BASE-T, 100BASE-TX và 1000BASE-T.

Kết nối Ethernet Intel® I218

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Giá
Kết nối Intel® Ethernet I218-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary 40 nm
Kết nối Intel® Ethernet I218-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary 40 nm

Không có hồ sơ nào