Kết nối Ethernet Intel® I218

Kết nối I218 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với công nghệ Intel® vPro™ có sẵn được cung cấp bởi một cổng duy nhất cung cấp mạng 10BASE-T, 100BASE-TX và 1000BASE-T.

Kết nối Ethernet Intel® I218