Bộ điều khiển Ethernet Intel® I211

Bộ điều khiển I211 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE trên một cổng MDI duy nhất với các tính năng nâng cao như Ethernet tiết kiệm năng lượng 802.3az (EEE), dấu thời gian chính xác 802.1AS, Bộ đệm gói ECC và Bộ nhớ không biến đổi tích hợp.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I211

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6 and 82580-Based Gigabit Network Connections under FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6, 82580, I350, and I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release