Bộ điều khiển Ethernet Intel® I211

Bộ điều khiển I211 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE trên một cổng MDI duy nhất với các tính năng nâng cao như Ethernet tiết kiệm năng lượng 802.3az (EEE), dấu thời gian chính xác 802.1AS, Bộ đệm gói ECC và Bộ nhớ không biến đổi tích hợp.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I211

Đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản CNDA của bạn để truy cập các sản phẩm trước khi phát hành và nội dung kỹ thuật.

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/VN/vi/content-collection/rdc/ethernet-controller-i211","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-99782A82-A0B3-4A13-BAEE-9AFF52B31123"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"649605","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":0},{"facetId":"@stm_10385_vi","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":1},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":2},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-99782A82-A0B3-4A13-BAEE-9AFF52B31123"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}]}