Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210

Bộ điều khiển I210 hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE trên một cổng với các tính năng nâng cao như Cầu nối âm thanh-video (AVB), dấu thời gian chính xác IEEE 802.1AS, Bộ đệm gói mã sửa lỗi (ECC) và các tùy chọn Giao diện quản lý nâng cao.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Giá
Intel® Ethernet Controller I210-CL Launched Không Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-CS Launched Không Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s) 40 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS Launched Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-IT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AS Launched Single 1 GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)

Không có hồ sơ nào