Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599 10 Gigabit

Hiệu năng cho môi trường ảo hóa.