Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Bộ điều khiển 82580 Gigabit hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE tích hợp đầy đủ Quad GbE MAC (x4/x2/x1) và Quad PHY/SERDES/SGMII trong bất kỳ sự kết hợp nào cung cấp hiệu suất cao, công suất thấp, PCI Express* 2.0 (5.0 GT/s) 10/100/100 Kết nối Ethernet.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản CNDA của bạn để truy cập các sản phẩm trước khi phát hành và nội dung kỹ thuật.

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/VN/vi/content-collection/rdc/82580-gigabit-ethernet-controller","collectionGuids":["etm-f2ea8e261cf045599c83b3b9675f834c"],"collectionId":"37e11afb-0333-4527-a98d-0faca9e0d082","resultPerPage":24.0,"filters":[{"name":"PlatformCodename"},{"name":"Products"},{"name":"ContentType"},{"name":"OperatingSystem"}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html"}