Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Bộ điều khiển 82580 Gigabit hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE tích hợp đầy đủ Quad GbE MAC (x4/x2/x1) và Quad PHY/SERDES/SGMII trong bất kỳ sự kết hợp nào cung cấp hiệu suất cao, công suất thấp, PCI Express* 2.0 (5.0 GT/s) 10/100/100 Kết nối Ethernet.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580EB Gigabit Launched 3.5 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) 90 nm
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® 82580DB Gigabit Launched Dual 1GbE

Không có hồ sơ nào