Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit

Bộ điều khiển 82580 Gigabit hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE tích hợp đầy đủ Quad GbE MAC (x4/x2/x1) và Quad PHY/SERDES/SGMII trong bất kỳ sự kết hợp nào cung cấp hiệu suất cao, công suất thấp, PCI Express* 2.0 (5.0 GT/s) 10/100/100 Kết nối Ethernet.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82580 Gigabit