Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82579 Gigabit

Bộ điều khiển 82579 Gigabit hỗ trợ tốc độ lên đến 1GbE với công nghệ Intel® vPro™ và Ethernet tiết kiệm năng lượng (EEE) trong một cổng duy nhất.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82579 Gigabit