Mạch điều khiển Ethernet Gigabit (lên đến 2.5GbE)

Bộ điều khiển Ethernet Gigabit cung cấp cài đặt dễ dàng, các tính năng nâng cao hiệu năng và công nghệ quản lý điện năng.

Hướng dẫn Sản phẩm Bộ điều khiển và Kết nối Ethernet Intel® ›

Mạch điều khiển Ethernet Gigabit (lên đến 2.5GbE)

Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Sản phẩm Intel® Ethernet, với tốc độ từ 1 đến 100gbps, di chuyển dữ liệu nhanh hơn với các công nghệ và kiến trúc đổi mới phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại intel.com/ethernet.