Mạch điều khiển Ethernet Gigabit (lên đến 2.5GbE)

Bộ điều khiển Ethernet Gigabit cung cấp cài đặt dễ dàng, các tính năng nâng cao hiệu năng và công nghệ quản lý điện năng.

Hướng dẫn Sản phẩm Bộ điều khiển và Kết nối Ethernet Intel® ›

Mạch điều khiển Ethernet Gigabit (lên đến 2.5GbE)