Kết nối Ethernet Intel® XL827

Kết nối XL827 hỗ trợ tốc độ lên đến 10GbE qua bốn cổng để mở rộng phạm vi tín hiệu trên nhiều giao diện được hỗ trợ: SFI, KR, KR4, XAUI, KX, SGMII, XLAUI, KR2, CR2, CR4, CAUI, CPRI.

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Intel® Ethernet Connection XL827-AM1 Launched Không 2.6 W Quad 10GbE

Không có hồ sơ nào