Kết nối Ethernet Intel® C827

Kết nối C827 cung cấp tốc độ lên đến 25GbE qua bốn cổng để mở rộng phạm vi tiếp cận của tín hiệu trên nhiều giao diện được hỗ trợ: SFI, KR, KR4, XAUI, KX, SGMII, XLAUI, KR2, CR2, CR4, CAUI, CPRI.

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Kết nối Intel® Ethernet C827-IM1 Launched Không 2.6 W Quad 25GbE
Kết nối Intel® Ethernet C827-AM1 Launched Không 2.6 W Quad 25GbE

Không có hồ sơ nào