Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet E810

Các khả năng sáng tạo và linh hoạt giúp tối ưu hóa khối lượng công việc của máy chủ hiệu năng cao như NFV, lưu trữ, HPC-AI và đám mây lai. Lên đến 100GbE cho khối lượng công việc chuyên sâu cho băng thông.

Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet E810

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Retail prices reported as of 24 Jan 2022 01:03:36 GMT