Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet E810

Các khả năng sáng tạo và linh hoạt giúp tối ưu hóa khối lượng công việc của máy chủ hiệu năng cao như NFV, lưu trữ, HPC-AI và đám mây lai. Lên đến 100GbE cho khối lượng công việc chuyên sâu cho băng thông.

Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet E810

Đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản CNDA của bạn để truy cập các sản phẩm trước khi phát hành và nội dung kỹ thuật.

{"collectionPath":"/content/data/globalcontent/VN/vi/content-collection/rdc/columbiaville","collectionRelationTags":{"relations":{}},"collectionId":"652200","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"Products","type":"Products","deprecated":true,"name":"Products","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]"}

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Retail prices reported as of 22 Jan 2022 16:51:04 GMT