Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810 (lên đến 25GbE)

Các khả năng sáng tạo và linh hoạt giúp tối ưu hóa khối lượng công việc của máy chủ hiệu năng cao như NFV, lưu trữ, HPC-AI và đám mây lai. Lên đến 25GbE cho khối lượng công việc chuyên sâu cần nhiều băng thông.

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810 (lên đến 25GbE)