Bộ điều khiển Ethernet Intel® 800 (lên đến 100GbE)

Bộ điều khiển Chuỗi 800 bao gồm Hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ), Cá nhân hóa thiết bị linh động (DDP) và hỗ trợ cho cả Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ xa (RDMA) iWARP và RoCEv2, cung cấp hiệu năng tối ưu hóa khối lượng công việc và tính linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu mạng đang thay đổi. Bộ điều khiển Chuỗi 800 hỗ trợ tốc độ lên đến 100GbE, cho khối lượng công việc máy chủ hiệu năng cao như NFV, lưu trữ, HPC-AI và đám mây lai.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® 800 (lên đến 100GbE)