Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet XL710

Thiết kế hàng đầu ngành, tiết kiệm năng lượng cho hiệu năng 40/10GbE và các bộ xử lý đa lõi.

Bộ điều hợp Máy chủ Intel® Ethernet XL710