Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X722

Bộ điều hợp 10GbE hỗ trợ iWARP RDMA có khả năng mở rộng cao để giao tiếp dữ liệu thông lượng cao, độ trễ thấp và CPU thấp.

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X722

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X722-DA2 Discontinued SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m Dual 10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X722-DA4 Discontinued SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m Quad 10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Không có hồ sơ nào