Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X710

Bộ điều hợp 10GbE với khả năng tối ưu hóa phần cứng và giảm tải để triển khai nhanh chóng các mạng trong trung tâm dữ liệu. Những bộ điều hợp này có sẵn với các loại kết nối SFP+ hoặc RJ45.

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X710