Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet I710

Bộ điều hợp 1GbE BASE-T bốn cổng hỗ trợ Energy Efficient Ethernet (EEE - Ethernet tiết kiệm năng lượng) để giảm tiêu thụ điện năng một cách hiệu quả trong thời gian hoạt động dữ liệu thấp.

Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet I710