Bộ điều khiển Ethernet chuỗi Intel® XXV710

Bộ điều khiển 25GbE, với Công nghệ Ảo hóa Intel® cho Đám mây và trung tâm dữ liệu doanh nghiệp.

Bộ điều khiển Ethernet chuỗi Intel® XXV710