Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

Bộ điều khiển công suất thấp mang lại tính linh hoạt trong thiết kế thông qua hỗ trợ cho hai cổng NBASE-T.

Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Max IO Throughput
Sample Port Configuration
Giá
Bộ điều khiển Ethernet Intel® V710-AT2 Launched Không 9.5 W Dual 5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Không có hồ sơ nào