Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

Bộ điều khiển công suất thấp mang lại tính linh hoạt trong thiết kế thông qua hỗ trợ cho hai cổng NBASE-T.

Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710