Bộ điều khiển Intel® Ethernet Chuỗi 700 (lên đến 40GbE)

Bộ điều khiển mạng Chuỗi 700 mang lại khả năng tương tác rộng rãi, tối ưu hóa hiệu năng quan trọng và tăng tính linh hoạt cho truyền thông, đám mây và trung tâm dữ liệu. Chuỗi 700 cũng là một lựa chọn tuyệt vời để chuyển đổi mạng 1000BASE-T lên 10GBASE-T.

Hướng dẫn Sản phẩm Bộ điều khiển và Kết nối Ethernet Intel® ›

Bộ điều khiển Intel® Ethernet Chuỗi 700 (lên đến 40GbE)