Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550

Bộ điều khiển 10GBASE-T tích hợp chip đơn giúp đơn giản hóa thiết kế 10(GbE).

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550