Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

Bộ điều khiển 10GBASE-T chip đơn tích hợp đơn giản hóa LOM máy chủ Ethernet 10 Gbps, bộ điều hợp mạng hội tụ và thiết kế thẻ con mạng.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

Tất cả các danh mục bài viết
 • Tất cả các danh mục bài viết

 • Khả năng tương thích

 • Khả năng kết nối

 • Thông báo lỗi

 • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

 • Xác định sản phẩm của tôi

 • Cài đặt & Thiết lập

 • Bảo trì & Hiệu năng

 • Mã sản phẩm & Phụ tùng

 • Xử lý sự cố

 • Bảo hành & RMA

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang trong số Xem tất cả
Xem Ít Hơn