Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540

Bộ điều khiển 10GBASE-T chip đơn tích hợp đơn giản hóa LOM máy chủ Ethernet 10 Gbps, bộ điều hợp mạng hội tụ và thiết kế thẻ con mạng.

Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540