Mạch điều khiển Intel® Ethernet chuỗi 500 (lên đến 10GbE)

Các mạch điều khiển công suất và chi phí thấp này tương thích ngược với các mạng 1000BASE-T hiện có, giúp đơn giản hóa việc chuyển đổi sang 10GbE khi cần thêm băng thông.

Hướng dẫn Sản phẩm Bộ điều khiển và Kết nối Ethernet Intel® ›

Mạch điều khiển Intel® Ethernet chuỗi 500 (lên đến 10GbE)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Retail prices reported as of 22 Jan 2022 10:37:37 GMT