Sản phẩm Ethernet Intel®

Intel cung cấp các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới với các thành phần và giải pháp Ethernet sáng tạo được thử nghiệm rộng rãi về khả năng tương tác mạng, độ tin cậy và hiệu năng. Bộ điều khiển, bộ điều hợp và các phụ kiện Intel Ethernet cung cấp tốc độ từ 1 đến 100GbE - với các khả năng linh hoạt để tối ưu hóa hiệu năng khối lượng công việc.

Xem hướng dẫn chọn sản phẩm ›

Sản phẩm Ethernet Intel®

Chuyển dữ liệu nhanh hơn

Sản phẩm Intel Ethernet, với tốc độ từ 1 đến 100gbps, di chuyển dữ liệu nhanh hơn với các công nghệ và kiến trúc đổi mới phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại intel.vn/ethernet.