Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® Arc™ &; Iris® Xe - BETA - Windows*

Tiện ích nhận dạng bộ xử lý Intel® - Phiên bản Windows*

Đồ họa Intel® Arc™ &; Iris® Xe - WHQL - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

Đồ họa bộ xử lý thế hệ thứ 7-10 của Intel® - Windows*

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Đồ họa Radeon™ RX Vega M

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows 7*/8.1* [15.36]

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows* [15.40]

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.33]

Intel® Graphics Driver for Windows® 7 & 8.1* [15.40 6th Gen]

Intel® Graphics Driver hành cho Windows® 10 [15.40.4 thế hệ thứ 4]

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.28]

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7*, và Windows Vista* (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® cho Windows 7* và Windows Vista* (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7* & Windows Vista* (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows Vista* 64 (exe)