Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Lọc theo:
Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 7-10 - Windows*

Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Trình điều khiển đồ họa Intel® Arc™ - Ubuntu*

Đồ họa Radeon™ RX Vega M cho máy tính xách tay HP* Spectre

Tải xuống

Đồ họa Radeon™ RX Vega M cho máy tính xách tay Dell * XPS

Tải xuống

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6-10 - Windows*

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows 7 * / 8.1 * [15.36]

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.45]

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.33]

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows® 7 & 8.1 * [15.40 Thế hệ thứ 6]

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows® 10 [15.40][Thế hệ thứ 4]

Intel® Graphics Driver dành cho Windows* [15.28]

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver cho Windows 7 * và Windows Vista * (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7*, và Windows Vista* (zip)

Intel® HD Graphics Driver cho Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver cho Windows Vista* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 7* & Windows Vista* (exe)