Bộ xử lý Intel® Xeon® dành cho các ứng dụng nhúng

Sở hữu các tính năng tiên tiến dành cho AI bao gồm Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), lưu trữ, ảo hóa và kết nối mạng, bộ xử lý Intel® Xeon® là lựa chọn lý tưởng dành cho các ứng dụng có đòi hỏi cao. Chúng cung cấp hiệu suất cho các ứng dụng đa luồng với không gian bộ nhớ lớn và dung lượng I/O, hội tụ CNTT/OT và hệ thống hợp nhất khối lượng công việc cạnh biên.

Bộ xử lý Intel® Xeon® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Xeon® dành cho các ứng dụng nhúng

Trang bị các tính năng tiên tiến dành cho AI bao gồm Intel® Deep Learning Boost, lưu trữ, ảo hóa và kết nối mạng.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số Turbo tối đa Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1712TR Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 3,10 GHz 2,00 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D--1715TER Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D--1732TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 8 3,00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D--1735TR Đã phát hành Quý 1 năm 2022 8 3.40 GHz 2,20 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1746TER Đã phát hành Quý 1 năm 2022 10 3,10 GHz 2,00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2712T Đã phát hành Quý 1 năm 2022 4 3,00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2733NT Đã phát hành Quý 1 năm 2022 8 3,20 GHz 2,10 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752TER Đã phát hành Quý 1 năm 2022 12 2,80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2775TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 16 3,10 GHz 2,00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796TE Đã phát hành Quý 1 năm 2022 20 3,10 GHz 2,00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11155MLE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 4 3,10 GHz 1.80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11155MRE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 4 4,40 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11555MLE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 6 4,40 GHz 1.90 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11555MRE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 6 4,50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11865MLE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 8 4,50 GHz 1.50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11865MRE Đã phát hành Quý 3 năm 2021 8 4,70 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5315Y Đã phát hành Quý 2 năm 2021 8 3,60 GHz 3,20 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5317 Đã phát hành Quý 2 năm 2021 12 3,60 GHz 3,00 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318N Đã phát hành Quý 2 năm 2021 24 3.40 GHz 2,10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318Y Đã phát hành Quý 2 năm 2021 24 3.40 GHz 2,10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5320T Đã phát hành Quý 2 năm 2021 20 3.50 GHz 2,30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6312U Đã phát hành Quý 2 năm 2021 24 3,60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6314U Đã phát hành Quý 2 năm 2021 32 3.40 GHz 2,30 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6326 Đã phát hành Quý 2 năm 2021 16 3.50 GHz 2,90 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330 Đã phát hành Quý 2 năm 2021 28 3,10 GHz 2,00 GHz 42 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330N Đã phát hành Quý 2 năm 2021 28 3.40 GHz 2,20 GHz 42 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6336Y Đã phát hành Quý 2 năm 2021 24 3,60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338N Đã phát hành Quý 2 năm 2021 32 3.50 GHz 2,20 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338T Đã phát hành Quý 2 năm 2021 24 3.40 GHz 2,10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8351N Đã phát hành Quý 2 năm 2021 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310 Đã phát hành Quý 2 năm 2021 12 3,30 GHz 2,10 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310T Đã phát hành Quý 2 năm 2021 10 3.40 GHz 2,30 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4314 Đã phát hành Quý 2 năm 2021 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4316 Đã phát hành Quý 2 năm 2021 20 3.40 GHz 2,30 GHz 30 MB