Bộ xử lý Intel® Xeon® dành cho các ứng dụng nhúng

Sở hữu các tính năng tiên tiến dành cho AI bao gồm Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), lưu trữ, ảo hóa và kết nối mạng, bộ xử lý Intel® Xeon® là lựa chọn lý tưởng dành cho các ứng dụng có đòi hỏi cao. Chúng cung cấp hiệu suất cho các ứng dụng đa luồng với không gian bộ nhớ lớn và dung lượng I/O, hội tụ CNTT/OT và hệ thống hợp nhất khối lượng công việc cạnh biên.

Bộ xử lý Intel® Xeon® dành cho các ứng dụng nhúng

Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 cho các ứng dụng IoT

Cung cấp khả năng tối ưu hóa thông minh cho khối lượng công việc với kiến trúc kết hợp hiệu năng, thông qua Intel® Thread Director để đạt hiệu suất xử lý đơn luồng và đa luồng vượt trội. Các bộ xử lý mới, cải tiến cho IoT này kết hợp các lõi hiệu năng (P-core) để cải thiện công suất xử lý đơn luồng cho khối lượng công việc IoT và các lõi hiệu quả (E-core) để cải thiện công suất xử lý đa luồng và quản lý nhiệm vụ.

Bộ xử lý để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (trước đây gọi là Alder Lake S) ›

Bộ xử lý di động Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (trước đây là Alder Lake P) ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® dành cho các ứng dụng nhúng

Trang bị các tính năng tiên tiến dành cho AI bao gồm Intel® Deep Learning Boost, lưu trữ, ảo hóa và kết nối mạng.

Tên sản phẩm Trạng thái Ngày phát hành Số nhân Tần số Turbo tối đa Tần số cơ bản của bộ xử lý Bộ nhớ đệm
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE Đã phát hành Q2'20 10 4,50 GHz 1.80 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E Đã phát hành Q2'20 6 4,70 GHz 3.50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE Đã phát hành Q2'20 6 3,80 GHz 2.40 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E Đã phát hành Q2'20 10 4,80 GHz 3.50 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270E Đã phát hành Q2'20 8 4,80 GHz 3.40 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE Đã phát hành Q2'20 8 4,40 GHz 2,00 GHz Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210R Đã phát hành Q1'20 10 3,20 GHz 2.40 GHz 13,75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214R Đã phát hành Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16,5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210T Đã phát hành Q1'20 10 3,20 GHz 2,30 GHz 13,75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6230R Đã phát hành Q1'20 26 4.00 GHz 2,10 GHz 35,75 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6226R Đã phát hành Q1'20 16 3.90 GHz 2,90 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6208U Đã phát hành Q1'20 16 3.90 GHz 2,90 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215R Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215R Đã phát hành Q1'20 8 4.00 GHz 3,20 GHz 11 MB